سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

مهندسی، مشاوره و مدیریت طرح

خدمات

مهندسی، مشاوره و مدیریت طرح

۱) مدیریت طرح

۲) ارائه خدمات مهندسی و مشاوره شامل طراحی (پایه و تفصیلی)، مرور طراحی در انواع پروژه های نیروگاهی (Power Plants) از جمله:

 • نیروگاه های حرارتی (Thermal Cycle Power Plant)
 • نیروگاه های گازی (Gas Turbine Power Plant)
 • نیروگاه های سیکل ترکیبی (‍Combined Cycle Power Plant)
 • نیروگاه های برق و بخار (Co-Generation Power Plant)
 • نیروگاه های مقیاس کوچک (تولید پراکنده)( Distributed Generation)
 • نیروگاه های بادی (Wind Power Plant)
 • نیروگاه های انرژی تجدید پذیر (بادی،خورشیدی)

۳) ارائه خدمات مهندسی و مشاوره طراحی، مرور طراحی جهت انواع پست (Sub Station) با سطوح ولتاژ مختلف شامل:

 • پست های فشار قوی نیروگاه از نوع AIS
 • پست های فشار قوی نیروگاه از نوع GIS

۴) ارائه خدمات مهندسی و مشاوره طراحی، مرور طراحی جهت ایستگاه های تقلیل فشار گاز شامل:

 • محاسبات ظرفیت ایستگاه
 • طراحی (پایه و تفصیلی)، مرور طراحی

۵) انجام خدمات طراحی (Design) در دیسیپلین های مختلف (ساختمان، مکانیک و فرآیند، برق و ابزار دقیق) شامل فازهای:

 • طراحی مفهومی (Conceptual Design)
 • طراحی پایه (Basic Design)
 • طراحی تفصیلی (Detail Design)

۶) ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی و مهندسی خرید برای پروژه های نیروگاهی و پست در زمینه های ساختمان، مکانیک، برق و ابزار دقیق

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X