سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

نظارت کارگاهی

خدمات

نظارت کارگاهی

نظارت کارگاهی و نظارت بر ساخت تجهیزات

ارائه خدمات مدیریت سایت، نظارت کارگاهی و نظارت بر عملیات تامین (نظارت بر ساخت و تست های کارخانه ای) و اجرایی (ساختمانی و نصب) در انواع پروژه های نیروگاهی (PowerPlants)، انواع پست (Sub Station) با سطوح ولتاژ مختلف و ایستگاه های تقلیل فشار گاز از جمله:

 • نیروگاه های حرارتی (Thermal Cycle PowerPlant)
 • نیروگاه های گازی (Gas Turbine PowerPlant)
 • نیروگاه های سیکل ترکیبی (‍Combined Cycle PowerPlant)
 • نیروگاه های برق و بخار (Co-Generation PowerPlant)
 • نیروگاه های مقیاس کوچک (تولید پراکنده)( Distributed Generation)
 • نیروگاه های انرژی تجدید پذیر(بادی و خورشدی) (Wind PowerPlant)
 • پست های فشار قوی نیروگاه از نوع AIS
 • پست های فشار قوی نیروگاه از نوع GIS

خدمات مدیریت پروژه و نظارت عالیه، نظارت کارگاهی شرکت مسینان شامل سر فصلهای ذیل می‌باشد:

 • نظارت بر برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار
 • نظارت بر روش اجرای کار، آزمایش ها و تنظیم گواهی تکمیل کار
 • نظارت بر اجراء فعالیتها بر اساس مدارک مصوب
 • پایش منابع مورد نیاز جهت اجرای کار
 • ارائه گزارشات پیشرفت و گزارشات فنی
 • نظارت و هماهنگی در خصوص تجهیز کارگاه، تحویل موقت و تحویل قطعی
 • نظارت بر رعایت الزامات HSE
 • نظارت بر تأمین کالا
 • مدیریت دعاوی پیمانکاران
 • نظارت بر اجراء تعهدات قراردادی پیمانکاران
 • نظارت بر رفع اشکالات و تکمیل و ارائه نقشه های چون ساخت توسط پیمانکاران
 • نظارت بر پیشرفت و کنترل کیفی عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی
لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X