سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

نظارت کارگاهی پروژه های نیروگاهی و پست بلافصل

پروژه ها

نظارت کارگاهی پروژه های نیروگاهی و پست بلافصل

نظارت کارگاهی پروژه های نیروگاهی و پست بلافصل

 

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 485 مگاواتی هریس

شرکت مولد نیروگاهی هریس

در حال اجرا

2

خدمات نظارت عاليه، مهندسي (مرور طراحي ) و نظارت کارگاهی نيروگاه سيكل تركيبي فردوسی

شرکت تولید برق فردوسی مپنا

در حال اجرا

3

خدمات نظارت عاليه مهندسي (مرور طراحي ) و نظارت کارگاهی نيروگاه سيكل تركيبي پرند

شرکت تولید برق پرند مپنا

در حال اجرا

4

خدمات انجام مطالعات فنی-اقتصادی، انعقاد قرارداد EPC و نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی دزفول

شرکت سرمایه­ گذاری برق و انرژی غدیر

در حال اجرا

5

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (سمنگان)، پست انتقال مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی(سازمان توسعه برق سابق)

خاتمه یافته

6

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی تابان، پست انتقال مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

خاتمه یافته

7

خدمات مهندسي ، مرور طراحي و نظارت عاليه و نظارت كارگاهي نيروگاه سيكل تركيبي گناوه و پست 230 كيلوولت مربوطه

شركت توليد برق گناوه مپنا

خاتمه يافته

8

خدمات نظارت عاليه شامل مديريت طرح و مرور طراحي و همچنين نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي احداث نيروگاه سوم    (Co-Generation) برق و بخار پالايشگاه آبادان (MC) و پست 33 و 230 كيلوولت از نوع GIS

شركت پالايش نفت آبادان

خاتمه يافته

9

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه گازي فردوسي مشهد (به روش BOO) ، پست 400 كيلوولت مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

10

ارائه خدمات مهندسي شامل نظارت عاليه و نظارت كارگاهي دوران بهره‌برداري نيروگاه گازي توس مپنا و پست 400 كيلوولت مربوطه

شركت توليد برق توس مپنا

خاتمه يافته

11

خدمات مهندسي طراحي و مهندسي پروژه بازتواني نيروگاه مشهد و نظارت كارگاهي

شركت تعميرات نيروي اصفهان

تعلیق

 

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X