سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

مطالعات فنی اقتصادی (امکان سنجی)

خدمات

مطالعات فنی اقتصادی

مطالعات فنی اقتصادی (امکان سنجی):

۱) تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی برای سرمایه گذار جهت اخذ تاییدیه از توانیر در سر فصلهای ذیل:

 • مطالعات روش تولید
 • مطالعات و بررسی تکنولوژی تولید
 • مطالعات بار و شبکه
 • ولتاژ بهینه اتصال به شبکه
 • مطالعات اتصال کوتاه و پایداری
 • مطالعات سوخت
 • مطالعات وضعیت اتصال بهینه به شبکه گاز و هزینه های مقایسه ای
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زمین شناسی و ژئوتکنیک
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زلزله خیزی سایت
 • مطالعات اولیه و مقدماتی آب و منابع آب
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زیست محیطی
 • مطالعات هواشناسی
 • مطالعات نیروی انسانی و امکانات رفاهی
 • مطالعات راه های ارتباطی و حمل محموله های سنگین
 • مطالعات پروژه های عمرانی منطقه و ارتباط آنها به محل احداث نیروگاه
 • مطالعات معادن و مصالح ساختمانی و سایر مواد مورد نیاز برای احداث نیروگاه
 • برآورد نیازهای دوران ساخت و بهره برداری
 • مطالعات مالیاتی و اقتصادی

 

۲) تهیه گزارش مطالعات فنی اقتصادی برای سرمایه گذار جهت ارائه به بانک در سر فصلهای ذیل:

 • مکان یابی ساختگاه
 • ترکیب واحدها، تعیین آرایش و تعداد واحدها
 • مشخصات و ویژگیهای محصول تولیدی
 • روش‌های‌ مختلف ‌‌تولید محصول
 • انتقال برق تولیدی نیروگاه
 • مواد اولیه مصرفی و منابع تأمین آنها
 • معرفی‌ تجهیزات ‌اصلی ‌و ‌جانبی‌ نیروگاه
 • آماده سازی زمین، محوطهسازی و ساختمانهای نیروگاه
 • سازمان مورد نیاز جهت احداث و بهره برداری از نیروگاه
 • برنامه زمانبندی احداث نیروگاه
 • بررسی‌های اقتصادی طرح
 • بررسی مالی طرح
لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X