سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

مطالعات فنی اقتصادی (امکان سنجی)جهت ارایه به توانیر،بانک عامل و فایننسر

پروژه ها

مطالعات فنی اقتصادی (امکان سنجی)جهت ارایه به توانیر،بانک عامل و فایننسر

ردیف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی جهت ارائه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و ت مطالعات توجیه فنی اقتصادی جهت ارائه به بانک عامل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر / شرکت پارس قائم گستر

در حال اجرا

2

مطالعات اتصال به شبکه، هواشناسی و اقتصادی جهت ارایه به توانیر و مطالعات توجیه فنی-اقتصادی جهت ارائه به بانک عامل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

خاتمه یافته

3

مطالعات توجیه فنی-اقتصادی جهت ارائه به بانک عامل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی امیدیه (بانک صنعت و معدن)

شرکت هونام جم

در حال اجرا

4

مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی جهت ارائه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مطالعات توجیه فنی اقتصادی جهت ارائه به بانک عامل( بانک صنعت و معدن) پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

خاتمه يافته

5

مطالعات اقتصادی جهت ارائه به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انجام مطالعات توجیه فنی اقتصادی جهت ارائه به بانک عامل پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

خاتمه يافته

6

مطالعات اقتصادی طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 910مگاواتی توسعه آبادان

شرکت مهندسی ری نیرو

خاتمه يافته

7

تهیه مطالعات امکان سنجی فنی- اقتصادی نیروگاه قم

گروه توسعه انرژی تدبیر

خاتمه يافته

8

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص مطالعات امكان سنجي نيروگاه 500 مگاواتي سيكل تركيبي لوشان

شركت رعد انرژي آريا

خاتمه يافته

9

خدمات مهندسي مطالعات اتصال نيروگاه‌هاي 500 مگاواتي سيكل تركيبي تهران و خمين به شبكه سراسري، تهيه مدل مالي و توجيه اقتصادي نيروگاه

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

10

خدمات مهندسي مطالعات سيستم جهت احداث پست انتقال در منطقه هشترود

برق منطقه اي آذربايجان

خاتمه يافته

11

خدمات مهندسي و مشاوره در جهت انجام مطالعات فني – اقتصادي (امكان سنجي) جهت توسعه نيروگاه لوشان در دو گزينه 500 و يا 1000 مگاواتي

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

12

انجام خدمات مهندسي و مشاوره پروژه نيروگاه سيكل تركيبي بهشهر (مطالعات اولیه زمین شناسی، زلزله خیزی و زیست محیطی)

شرکت توليدی آرین ماه تاب

خاتمه یافته

13

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه  BOO گازی خوزستان

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

14

خدمات مهندسي در زمينه قراردادهاي BOO نيروگاهي

شركت توليد برق زاگرس

خاتمه يافته

15

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص مطالعات تكميلي امكان سنجي نيروگاه‌ 750 مگاواتي سيكل تركيبي اروند

شركت بنيامين نيرو

خاتمه يافته

16

ارائه خدمات مهندسي مطالعات اتصال نيروگاههاي سيكل تركيبي ساوه و خرمشهر به شبكه سراسري ، تهيه مدل مالي و توجيه اقتصادي نيروگاه

شركت توليد انرژي صفا

خاتمه يافته

17

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص مطالعات تكميلي امكان سنجي نيروگاه‌ 1000 مگاواتي سيكل تركيبي شرکت  آتش برق خوزستان

شركت آتش برق خوزستان

خاتمه يافته

18

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه ECA گازي  شیرکوه، سيرجان، قشم 2 و سبزوار

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

19

انجام مطالعات توجيه فني -اقتصادي تبديل نيروگاه گازي علي‌آباد به سيكل تركيبي

شركت مولد نيروي آذرخش

خاتمه يافته

20

انجام مطالعات توجيه فني -اقتصادي تبديل نيروگاه گازي مشهد به سيكل تركيبي

شركت توليد برق ابن‌يمين

خاتمه يافته

21

انجام خدمات مهندسي مطالعات سيستم براي مكانيابي يك نيروگاه 1000 مگاواتي در سطح آذربايجان شرقي

برق منطقه اي آذربايجان

خاتمه يافته

22

انجام مطالعات فني-اقتصادي انتخاب ساختگاه نيروگاه گازی خوزستان

شركت مپنا

خاتمه يافته

23

انجام مطالعات فني-اقتصادي انتخاب ساختگاه نيروگاه گازی عسلويه

شركت مپنا

خاتمه يافته

24

شناخت بازار صادرات تجهيزات صنعت برق به کشورهاي عربي خليج فارس

شركت توانير

خاتمه يافته

25

خدمات مهندسی و مشاوره مطالعات امکان سنجی و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق یک نیروگاه 500 مگاواتی

ایمیدرو

خاتمه یافته

26

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص مطالعات تكميلي امكان سنجي نيروگاه‌ 500 مگاواتي سيكل تركيبي خزر

شركت مولد نيروي خزر

خاتمه يافته

27

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق (تيپ 1)، امكان سنجي فني-اقتصادي و مطالعات اقتصادي  نيروگاه 230 مگاواتي سيكل تركيبي هرمزگان

شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

خاتمه یافته

 

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X