سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

طراحی و مهندسی

پروژه ها

طراحی و مهندسی

خدمات طراحی و مهندسی پروژه نیروگاه گازی 150 مگاواتی  NGL3100 طرح دهلران(در حال اجرا)

موضوع قرارداد عبارت است از :

انجام خدمات مهندسی زیر برای پروژه نیروگاه گازی NGL3100 دهلران

  • طراحی و مرور طراحی
  • خدمات مهندسی خرید
  • مدیریت مهندسی
  • هماهنگی مهندسی

(کارفرما : شرکت توربو کمپرسور تک خاور میانه)

درصد پیشرفت
90%
لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X