سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

آدرس دفتر مرکزی:

تهران ، خیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان یازدهم ، خیابان صابری ، خیابان پانزدهم (نوری) پلاک 12

شماره های تماس:

76- 67 30 61 88 (021)
19 65 60 88 ( 021)

پست الکترونیکی :

info@messinan.com
X