سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

مهندسی ، مشاوره و مدیریت طرح

پروژه ها

مهندسی ، مشاوره و مدیریت طرح

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه سیکل ترکیبی 485 مگاواتی هریس

شرکت مولد نیروگاهی هریس

در حال اجرا

2

خدمات نظارت عاليه، مهندسي (مرور طراحي ) و نظارت کارگاهی نيروگاه سيكل تركيبي توس

شرکت تولید برق فردوسی توس

در حال اجرا

3

خدمات نظارت عاليه مهندسي (مرور طراحي ) و نظارت کارگاهی نيروگاه سيكل تركيبي پرند

شرکت تولید برق پرند مپنا

خاتمه یافته

4

خدمات انجام مطالعات فنی-اقتصادی، انعقاد قرارداد EPC و نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی دزفول

شرکت سرمایه­ گذاری برق و انرژی غدیر

در حال اجرا

5

خدمات نظارت عاليه مهندسي (مرور طراحي ) نيروگاه سيكل تركيبي غرب مازندران

توليد برق ماهتاب كاسپين

خاتمه یافته

6

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی تابان، پست انتقال مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه یافته

7

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه سیکل ترکیبی سیرجان (سمنگان)، پست انتقال مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

شرت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

خاتمه یافته

8

خدمات مهندسي ، مرور طراحي و نظارت عاليه و نظارت كارگاهي نيروگاه سيكل تركيبي گناوه و پست 230 كيلوولت مربوطه

شركت توليد برق گناوه مپنا

خاتمه یافته

9

خدمات نظارت عاليه شامل مديريت طرح و مرور طراحي و همچنين نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي احداث نيروگاه سوم    (Co-Generation) برق و بخار پالايشگاه آبادان (MC) و پست 33 و 230 كيلوولت از نوع GIS

شركت پالايش نفت آبادان

خاتمه يافته

10

نظارت عاليه و کارگاهي بر احداث و نصب و راه اندازي نيروگاه گازي فردوسي مشهد (به روش BOO) ، پست 400 كيلوولت مربوطه و ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

11

ارائه خدمات مهندسي شامل نظارت عاليه و نظارت كارگاهي دوران بهره‌برداري نيروگاه گازي توس مپنا و پست 400 كيلوولت مربوطه

شركت توليد برق توس مپنا

خاتمه يافته

12

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره MC (مديريت طرح) براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي تهران و پست 400 كيلوولت مربوطه

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

13

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره MC (مديريت طرح) براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي تاكستان و پست 230 كيلوولت مربوطه (از مرحله فعاليت هاي امكان سنجي تا عمليات اجرايي)

شركت سيستمهاي صنعتي تاكستان

خاتمه يافته

14

خدمات مهندسي طراحي و مهندسي پروژه بازتواني نيروگاه مشهد و نظارت كارگاهي

شركت تعميرات نيروي اصفهان

تعلیق

15

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره MC (مديريت طرح) براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي ابهر و پست 230 كيلوولت مربوطه (از مرحله فعاليت هاي امكان سنجي تا عمليات اجرايي)

شركت پرشیان انرژی ابهر

خاتمه يافته

16

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره MC (مديريت طرح) براي نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي لامرد و پست 400 كيلوولت مربوطه (از مرحله فعاليت هاي امكان سنجي تا عمليات اجرايي)

شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

خاتمه يافته

17

خدمات مهندسی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بلوک سوم نیروگاه سیکل ترکیبی

گرمدارن سیر جان

در حال اجرا

مهندسی، مشاوره و مدیریت طرح

مدیریت طرح، طراحی پایه،مرور طراحی، طراحی تفصیلی و

 

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X