سایت شرکت مهندسی مسینان
سایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینانسایت رسمی شرکت مسینان
021-88613067-76
info@messinan.com
تهران خیابان شیخ بهایی

-تهيه اسناد فنی و قراردادی و انجام مذاكرات مربوطه با شركت هاي چينی بعنوان پيمانكار EPC

پروژه ها

-تهيه اسناد فنی و قراردادی و انجام مذاكرات مربوطه با شركت های چينی بعنوان پيمانكار EPC

-تهيه اسناد فني و قراردادي و انجام مذاكرات مربوطه با شركت هاي چيني بعنوان پيمانكار EPC

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي امیدیه به روش BOO با شركت چيني SEC

شركت هونام جم

خاتمه یافته

2

 

انجام خدمات مهندسی و مشاوره به منظور انجام مذاکرات قراردادی با پیمانکار EPCF   ( شرکت SEC) برای نیروگاه سیکل ترکیبی 910مگاواتی هرند اصفهان

شرکت مولد برق شرق اصفهان

خاتمه یافته

3

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي قم به روش BOO با شركت چيني SEC

گروه توسعه انرژی تدبیر

خاتمه يافته

4

انجام خدمات مشاوره نيروگاه سيكل تركيبي قزوين شامل تهيه اسناد مناقصه و انجام مذاكرات قراردادي با شركت چيني CNEEC

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

5

انجام خدمات مشاوره نيروگاه سيكل تركيبي زنجان (1) شامل تهيه اسناد مناقصه و انجام مذاكرات قراردادي با شركت چيني Jieneng Power Station Eng. Co

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

6

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي 500 مگاواتي تهران و خمين و انجام مذاكرات قراردادي با کنسرسیوم چيني CAIEC/CMIIC

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

8

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي هرمزگان به روش BOO با شركت چيني Sinomac یا CMEC

شركت صنايع آذرآب

خاتمه يافته

9

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي لوشان به روش BOO با كنسرسيوم چيني CAIEC-SINOCONST & TANA-AOC

شركت رعد انرژي آريا

خاتمه يافته

10

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي لامرد به روش BOO با شركت چيني CNEEC

شركت سرمايه‌گذاري برق و انرژي غدير

خاتمه يافته

11

انجام خدمات مهندسي و مشاوره انعقاد قرارداد EPC براي نيروگاه سيكل تركيبي 1000 مگاواتي لامرد به روش BOO با شركت چيني SEC

شركت سرمايه‌گذاري برق و انرژي غدير

خاتمه يافته

12

انجام خدمات مهندسي و مشاوره پروژه نيروگاه سيكل تركيبي Single Shaft مازندارن 2

توليد برق ماه تاب كاسپين

خاتمه يافته

13

انجام خدمات مهندسي و مشاوره پروژه 12 نيروگاه سيكل تركيبي Single Shaft

توليدی آرین ماه تاب

خاتمه يافته

14

برگزاري مناقصه EPC و تهيه دستورالعمل ارزيابي و بازبيني اسناد مناقصه نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر و انجام مذاكرات قراردادي با شركت چيني CMEC

شركت صنايع برق و انرژي صبا

خاتمه يافته

-انجام مذاكرات قراردادي تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت های پیمانکار داخلی و مپنا بعنوان پيمانكار EPC:

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي مازندران تا مرحله انعقاد قرارداد با کنسرسیوم آتا  بعنوان پيمانكار EPC

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر/ شرکت پارس قائم­گستر

در حال اجرا

2

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي گناوه و پست 230 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت توليد برق گناوه مپنا

خاتمه يافته

3

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي قزوين و پست 400 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

4

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي زنجان (1) و پست 400 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

5

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي تهران و پست 400 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

6

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي خمین و پست 400 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

7

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي ابهر و پست 230 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت پرشیان انرژی ابهر

خاتمه یافته

8

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي تاكستان و پست 230 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت سيستمهاي صنعتي تاكستان

خاتمه یافته

9

انجام مذاكرات قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان و پست 230 كيلوولت مربوطه تا مرحله انعقاد قرارداد با شركت مپنا بعنوان پيمانكار EPC

شركت صنايع آذرآب

خاتمه يافته

تهيه اسناد مناقصه، تهيه روش ارزيابي ، برگزاري مناقصه، تهيه متون قراردادها:

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

تهیه اسناد پیش ­ارزیابی، اسناد مناقصه، اسناد فنی و معیارها و ارزشیابی جهت انتخاب سرمایه گذار از طریق مناقصه بین المللی(بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گنو)

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارنی

در حال اجرا

2

تهيه اسناد فني – قراردادي و انجام مراحل مناقصه تا مرحله انتخاب پيمانكار EPC نيروگاه سيكل تركيبي قم

شركت مهندسي ري نيرو

خاتمه يافته

3

برگزاري تشريفات تجديد مناقصه و ارزيابي پيشنهادات نيروگاه سوم پالايشگاه آبادان و پست 33 كيلوولت مربوطه از نوع GIS

شركت پالايش نفت آبادان

خاتمه يافته

4

برگزاري تشريفات مناقصه EPC و ارزيابي پيشنهادات نيروگاه سوم پالايشگاه  آبادان و پست 33 كيلوولت مربوطه از نوع GIS

شركت پالايش نفت آبادان

خاتمه يافته

5

تهيه اسناد مناقصه و قرارداد EPC نيروگاه سوم پالايشگاه آبادان و پست 33 كيلوولت مربوطه از نوع GIS

شركت پالايش نفت آبادان

خاتمه يافته

6

واگذاري خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه سيكل تركيبي 110 مگاواتي در بوئين زهرا با جلب مشاركت بخش خصوصي با استفاده از دو واحد گازي 25 مگاواتي تيپAEG انتقالي از نيروگاه ري

شركت برق منطقه اي زنجان

خاتمه يافته

7

ارزيابي پيشنهادات مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه خرمشهر

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

8

انجام خدمات مهندسي و مشاوره تهيه اسناد و برگزاري مناقصه EPC بين المللي نيروگاه گازی گناوه به روش BOT

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

9

انجام خدمات مشاوره در زمينه قراردادهاي شركت مديريت شبكه برق ايران

شركت مديريت شبكه برق ايران

خاتمه يافته

10

خدمات مهندسي تهيه دستورالعمل و قرارداد ترانزيت انرژي الکتريکي

شركت مديريت شبكه برق ايران

خاتمه يافته

11

تهيه و تدارك اطلاعات مورد نياز بخش IP (بخش پروژه هاي سرمايه گذاري مپنا) در رابطه با قراردادهاي ECA و خريد تضميني برق

شركت مپنا
بخش پروژه‌هاي سرمايه گذاري

خاتمه يافته

12

تهيه و تدارك اطلاعات مورد نياز EMAN (بخش مهندسي و ساخت مپنا) براي بخش IP در رابطه با قراردادهاي ECA و خريد تضميني برق

شركت مپنا
بخش پروژه‌هاي سرمايه گذاري

خاتمه يافته

 

-مهندسي و مشاوره در خصوص قراردادهاي نيروگاه هاي خصوصي (BOO) همچون قرارداد خريد تضميني برق و سایر موارد:

رديف

موضوع قرارداد

كارفرما

وضعيت

1

انجام خدمات فنی و مهندسی دوره پیشبرد شامل خدمات مشاوره قرارداد تضمینی فروش برق پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

در حال اجرا

2

خدمات مهندسی و مشاوره مطالعات امکان سنجی و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق یک نیروگاه 500 مگاواتی

ایمیدرو

خاتمه یافته

3

انجام خدمات مهندسي و مشاوره بررسي جداول قرارداد خريد تضميني برق براي نيروگاه سيكل تركيبي اسلام آباد  (دالاهو)

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

4

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق (تيپ 1) نيروگاههاي 500 مگاواتي سيكل تركيبي قزوين

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

5

انجام مذاكرات قراردادي تكميلي نيروگاههاي BOT فارس، پره سر و جنوب اصفهان و خدمات جانبي نيروگاههاي خصوصي

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

6

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق   (تيپ 1) نيروگاه‌هاي 500 مگاواتي سيكل تركيبي تهران و خمين

شركت مولد نيروي شاهد

خاتمه يافته

7

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق   (تيپ 1) نيروگاههاي 500 مگاواتي سيكل تركيبي زنجان 1

شركت مهندسي كنترل قدرت

خاتمه يافته

8

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه  BOO لردگان تا مرحله Effective Date

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

9

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه  BOO گازی خوزستان

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

10

خدمات مهندسي در زمينه قراردادهاي BOO نيروگاهي

شركت توليد برق زاگرس

خاتمه يافته

11

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه EPC گازی عسلويه و قم (1)

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

12

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه ECA گازي  شیرکوه، سيرجان، قشم 2 و سبزوار

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

13

انجام خدمات مهندسي عقد قرارداد BOO نيروگاه گازي سمنان (2)

شركت فروسيليس ايران

خاتمه يافته

14

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه EPC گازي  زنجان 3 به روش BOO

سازمان توسعه برق ايران

خاتمه يافته

15

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه تبديل انرژي (تيپ 1) براي نيروگاه سيكل تركيبي ساوه به روش BOO

شركت توليد انرژي صفا

خاتمه يافته

16

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه تبديل انرژي (تيپ 1) براي نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر به روش BOO

شركت توليد انرژي صفا

خاتمه يافته

17

ارائه خدمات مهندسي و مشاوره احداث نيروگاه BOO گازی سمنان 1

شركت صانير

خاتمه يافته

18

شناخت بازار صادرات تجهيزات صنعت برق به کشورهاي عربي خليج فارس

شركت توانير

خاتمه يافته

19

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق (تيپ 1)، امكان سنجي فني-اقتصادي و مطالعات اقتصادي  نيروگاه 230 مگاواتي سيكل تركيبي هرمزگان

شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

خاتمه يافته

20

انجام خدمات مهندسي و مشاوره در خصوص موافقتنامه خريد تضميني برق   (تيپ 1) نيروگاه 500 مگاواتي سيكل تركيبي هرمزگان

شركت تبديل انرژي سامان

خاتمه يافته

     

 

لطفا رزومه ما را از اینجا دانلود کنید
X